OFM bureau voor hoog gekwalificeerd interim management en consultancy Bemiddeling in zakelijke geschillen - ofm-groep

Bemiddeling in zakelijke geschillen - ofm-groep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Bemiddeling in zakelijke geschillen

Wat doen wij

Mediation bij zakelijke geschillen
Mediation kan bij zakelijke geschillen een snelle, betaalbare en duurzame oplossing bieden. Zodat de partijen in de toekomst weer verder kunnen in een constructieve samenwerking. Of er toch voor kiezen om uit elkaar gaan. Een zakelijk geschil kan ontstaan tussen zakelijke partners, leden van een maatschap, directieleden, bestuursleden van een vereniging, vennoten, etcetera. Er ontstaat een belangentegenstelling, die zonder actie snel uitloopt op een juridische procedure.

Wanneer u de volgende vragen positief beantwoord, is mediation voor u de weg naar een positief resultaat
• Wilt u de oplossing in eigen hand houden.
• Wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken.
• U bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden. 
• U bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt.
• U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.
• Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt het conflict wel graag opgelost hebben. 

Mediation bespaart u kosten, zeeen van tijd en ergenis
Mediation bespaart u kosten en tijd. Een procedure voor de Rechtbank vermijden, levert u een besparing op aan griffiekosten, kosten van juridische bijstand tussen € 3.000 en € 5.000 en een besparing van tijd van minimaal 6 weken. Een zakelijk conflict leidt af, kost veel van uw energie en kan een negatief effect hebben op uw business. Mediation kan (en raden wij ook aan) direct van start gaan. Zodat uw conflict zo snel mogelijk is opgelost en u tijd en geld bespaart.


Wat kunt u verwachten

Telefoon gesprek inplannen
U plant een telefoongesprek in voor een afspraak met een mediator.
Zodra u een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.
Mediationovereenkomst
Na de intake legt de mediator een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation.
Start mediation
Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en worden op hoofdlijnen schriftelijk bevestigd. De volgende stap is de onderhandelingsfase dat is het punt  waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

Oplossing bereikt
Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan dient te houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.
Heeft u een zakelijk conflict en heeft u geen zin in een eindeloos juridisch gevecht?


NEEM DIRECT CONTACT OPBel dan Peter van Oers 078-6440040 of direct 06 54622220 voor een afspraak, 30 minuten van uw tijd is voldoende om een beeld te krijgen van de oplossing die wij [1] u bieden. Want ook op dat punt werken we snel en doelgericht.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu