OFM bureau voor hoog gekwalificeerd interim management en consultancy Turnaround & corporate recovery - ofm-groep

Turnaround & corporate recovery - ofm-groep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Turnaround & corporate recovery

Wat doen wij

MENSEN DIE VOLDOENDE AFSTAND KUNNEN NEMEN

Juist in tijden van tegenvallende resultaten hebben organisaties vaak een tekort aan managementcapaciteit. En vooral een tekort aan mensen die voldoende afstand kunnen nemen van het verleden en in staat zijn om knopen door te hakken. OFM is gespecialiseerd in het oplossen van deze situaties. Onze aanpak kenmerkt zich door daadkracht in combinatie met visie en een degelijke analyse. Met als doel: herstel op korte termijn en succes voor de toekomst.

Opvallend vaak komen crisissituaties voor organisaties nogal onverwacht aan voor de bedrijfsleiding /ondernemer. Plotseling is het niet een vanzelfsprekendheid dat salarissen en andere verplichtingen tijdig nagekomen kunnen worden. De ondernemer heeft de problemen dan niet tijd zien aankomen. De verklaring hiervoor is dat de ondernemer van nature een optimist is, waardoor hij signalen die duiden op een crisis niet op de juiste wijze interpreteert of verkeerd op reageert. De ondernemer die de signalen tijdig onderkent en doortassende maatregelen durft te nemen, heeft veel meer kans van slagen zijn onderneming er bovenop te helpen.Als niet in voldoende mate wordt geanticipeerd op signalen zoals onderstaand weergegeven, wordt de onderneming vatbaar voor een crisis.

SIGNALEN   

Tijd genoeg om het tij te keren (Half twaalf )

De dijken dreigen te overstromen (5 voor twaalf)   

van cijfermatige aard:

Regelmatige bank negatieve banksaldi


Oplopende crediteurendagen


Een jaar afgesloten met verlies


Geen inzage in kostprijzen, productiviteit en andere relevante managementinformatie

Aflossings- en betalingsverplichtingen kunnen niet worden voldoen

Negatief eigen vermogen


Twee of meer jaren afgesloten met verlies

 

van kwalitatieve aard:

Verkoop ‘loopt niet’


Zware concurrentie


Verloop onder personeel


Overdracht naar bijzonder afdeling van banken

Dreiging van beslagleggingen leveranciers

Wegvallen van voorname klanten


Verzoek om uitbetaling overuren personeel

Opzegging van kredietfaciliteit door bank

Herkent u een van bovenstaande signalen, wacht dan niet totdat het te laat is en neem direct met ons contact op. Heeft u het enorm druk en het gevoel niet vooruit te komen met uw

organisatie, de OFM company check geeft uitkomst.

De gratis OFM company check geeft u direct inzicht hoe uw organisatie er voor staat.

ONZE AANPAK    

Een storm situatie waarin de DGA aan het roer, met zijn onderneming in een crisissituatie verkeert, loodst OFM samen met de ondernemer de onderneming naar veilig vaarwater. Vervolgens wordt samen met de ondernemer een plan opgesteld – een turnaroundplan – om de onderneming weer gezond te maken en te houden. Daarbij worden ook instrumenten ingericht die tijdig signaleren wanneer een nieuwe storm nadert zodat op tijd de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Voor informatie bel 078 6440040 of stuur een e-mail.WACHT NIET TOTDAT HET TE LAAT IS


NEEM NU CONTACT OP


Wellicht is er geen sprake van donkere wolken aan de lucht. Maar situaties kunnen snel veranderen.

Laat u niet verrassen en reageer op tijd neem contact op met OFM en bel 078-6440040, mobiel 06-54622220 of stuur een e-mail naar pvanoers@ofm-groep.nl. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik met u de eventuele mogelijkheden bespreken

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu